szkolenia wyjazdowe

Płace 2022 po wprowadzeniu Polskiego Ładu

O SZKOLENIU

Program szkolenia

1. Polski Ład – naliczanie list płac uwzględniając nowe zasady

 • Koszty uzyskania przychodu
 • Kwota zmniejszająca podatek
 • Wspólne opodatkowanie
 • Skala podatkowa
 • Ulga dla klasy średniej
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości podatku
 • Ulga „dla osób powracających”
 • Ulga dla „seniora”
 • Ulga z tytułu „wielodzietności”
 • Rozliczenie kilku list płac w miesiącu
 • Nowe zasady ustalania zaliczki z uwzględnieniem rozporządzenia z 07.01.2022
 • Przykłady praktyczne

2. Potrącenia z wynagrodzeń w 2022

 • Nowe zasady ustalania kwot wolnych i limitów
 • Potrącenia sum na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych
 • Potrącenia sum na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne
 • Zbieg egzekucji
 • Wystąpienie kilku wypłat w miesiącu
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Potrącenia z zasiłków
 • Potrącenia w przypadku wystąpienia wynagrodzeń i zasiłków
 • Potrącenia świadczeń socjalnych i innych należności związanych z pracą
 • Potrącenia wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych – nowe zasady w zakresie ustalania kwot wolnych

3. Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia urlopowego w 2022

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Składniki wliczanie i niewliczane do podstawy urlopu
 • Obliczanie średniej urlopowej w różnych przypadkach
  • średnia z 3 lub 12 miesięcy
  • nieprzepracowanie wymaganego okresu
  • nieobecności w okresie przyjmowanym do podstawy
  • średnia po długiej nieobecności
  • przeliczanie średniej po zmianie wynagrodzenia
 • Urlop na przełomie miesiąca
 • Termin wypłaty wynagrodzenia urlopowego
 • Urlop okolicznościowy

4. Praktyczne aspekty ustalania ekwiwalentu za urlop – zmiany 2022

 • Pracownicy wynagradzani stawką miesięczną
 • Pracownicy wynagradzani stawką godzinową
 • Obliczanie średniej ze składników zmiennych
 • Średnia z okresów kwartalnych bądź rocznych
 • Współczynnik do ustalania ekwiwalentu w 2022 r.
 • Świadczenia obliczane jak ekwiwalent: odprawy, nagrody jubileuszowe

5. Ustalenie podstawy zasiłkowej z uwzględnieniem zmian 2022 w „ustawie zasiłkowej”

 • Składniki wliczane i pomijane w podstawie zasiłkowej
 • Zasady przeliczania podstawy zasiłkowej od 01.01.2022
 • Ustalenie okresu zasiłkowego
 • Nowe wysokości świadczeń
 • Wypłata zasiłków po ustaniu zatrudnienia od 01.01.2022 nowe limity

6. Rozliczanie umów cywilnoprawnych po zmianach

 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • Rozliczanie umów zleceń – stawka godzinowa
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów zleceń
  • umowa ze studentem
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
  • zbieg umów zleceń a obowiązki składkowe
  • oświadczenie zleceniobiorcy
 • Rozliczanie składkowo-podatkowe umów o dzieło
  • umowa z własnym pracownikiem
  • umowa z osobą spoza zakładu pracy
 • Stosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów
 • Ulgi wynikające z Polskiego Ładu
 • Przesunięcie terminu poboru zaliczki na pdof

7. Kontrakt menadżerski, rada nadzorcza, zarząd – rozliczanie

 • Wprowadzenie składki zdrowotnej
 • Prawidłowe ustalenie podatku

8. Korekty wynagrodzeń

 • Przekroczenie górnej granicy składek: nadpłata lub niedopłata składek i podatku
 • Nadpłata pensji
 • Wypłata wynagrodzenia zamiast zasiłku
 • Wypłata zasiłku zamiast wynagrodzenia

9. Rozliczenia podatkowe

 • Problematyka wypełniania PIT-11
 • Uwzględnianie w PIT kosztów uzyskania przychodów

Terminy szkolenia

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter