szkolenia wyjazdowe

Bez kategorii

Bez kategorii

Dostępne szkolenia

Bilans 2022

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Efektywna obsługa klientów powiatowych urzędów pracy. Kierunki zmian

Obywatel UKRAINY w Polskim Urzędzie Pracy

Pewność siebie i asertywność jako kluczowe filary efektywnego działania

Powiatowe urzędy pracy – aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców, przewidywane zmiany przepisów

Skuteczna komunikacja w urzędzie pracy

Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, bony: stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter