szkolenia wyjazdowe

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

O SZKOLENIU

Program szkolenia

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Poniżej prezentujemy założenia programowe dla dwóch wersji szkoleń: wtorek – piątek oraz środa – piątek, dlatego wskazaliśmy jakie zagadnienia będą realizowane w poszczególne dni.


ŚRODA


Proces zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych

1. Podejście oparte na ryzyku czyli po co właściwie analiza ryzyka w RODO ?

2. Prawne wymogi dotyczące analizy ryzyka w obszarze ochrony danych osobowych

  • co reguluje RODO?
  • przykładowa analiza celu, zakresu, charakteru i kontekstu przetwarzania danych osobowych w ramach przykładowego procesu
  • przetwarzania danych osobowych np. zamówienia publiczne do 30 tys., nabór na wolne stanowiska pracy
  • warsztaty – analiza celu, zakresu, charakteru i kontekstu przetwarzania danych osobowych

3. Etapy oceny ryzyka – omówienie

  • identyfikacja ryzyka – wskazanie przykładowych ryzyk oraz ich opisów, ćwiczenie z identyfikacji ryzyka
  • identyfikacja istniejących mechanizmów kontrolnych w zakresie ochrony danych osobowych – ćwiczenia
  • analiza zdefiniowanych ryzyk – wybór metody analizy ryzyka
  • ewaluacja ryzyka
  • określenie sposobu postępowania z ryzykiem – wskazanie konkretnych działań

4. Warsztaty – ocena ryzyka w ochronie danych osobowych


CZWARTEK – PIĄTEK


1. Rodzaje form pomocy wobec pracodawców i bezrobotnych i zasady jej udzielania

2. Przepisy prawne regulujące formy pomocy

3. Obowiązująca dokumentacja oraz zadania pracowników oceniającego wnioski, udzielającego pomocy oraz kontrolującego

4. Regulamin kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez urząd

5. Obowiązki i uprawnienia kontrolowanych i kontrolujących

6. Dokumentacja pokontrolna

7. Windykacja nienależnie pobranych środków

8. Ocena działalności urzędów na podstawie kontroli NIK

Terminy szkoleń

Name Position
O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter