szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Dostępne szkolenia

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA w UP – trening budowania relacji, sztuki asertywności i inteligencji emocjonalnej

Obywatel UKRAINY w Polskim Urzędzie Pracy

Ocena systemu kontroli zarządczej w powiatowych urzędach pracy

Pewność siebie i asertywność jako kluczowe filary efektywnego działania

Postępowanie Administracyjne w praktyce UP. Dostęp do informacji publicznej obywateli oraz prasy

Powiatowe urzędy pracy – aktywizacja bezrobotnych, pomoc dla pracodawców, przewidywane zmiany przepisów

Prawidłowość przestrzegania przepisów prawa pracy w PUP

Skuteczna komunikacja w urzędzie pracy

Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, bony: stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Newsletter