szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

szkolenia wyjazdowe

Organizujemy szkolenia wyjazdowe otwarte dla kadrowych i księgowych zatrudnionych w firmach i jednostkach budżetowych oraz pracowników urzędów pracy.

Na nasze szkolenia można starać się o finansowanie lub dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS.

Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

>> Kadry

>> Księgowość

Dostępne szkolenia

Płace 2022 po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Podatki 2022 – po zmianach

Prawo Pracy 2022 – najnowsze zmiany

Zwolnienia przedmiotowe i koszty uzyskania przychodów

Bilans 2022

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Efektywna obsługa klientów powiatowych urzędów pracy. Kierunki zmian

Instrukcja kancelaryjna i elektroniczne zarządzanie dokumentami EZD w praktyce urzędów pracy

Kierunki zmian na rynku pracy – założenia ustawy o aktywności zawodowej, ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców i ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie oraz o zmianie ustawy o pomocy społecznej

O nas
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685
Nasze strony
Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Newsletter